Стечајни дужник
Категорија


Датум:23.03.2018
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ НАМЕШТАЈА ''НАПРЕДАК'' у стечају ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Датум:23.03.2018
ЗЗ „Молин“ у стечају, Нова Црња ОГЛАШАВА издавање у закуп пољопривредног земљишта

Датум:21.03.2018
Саопштење са продаје стечајног дужника као правног лица и иимовине стечајног дужника «МАГНОХРОМ» доо у стечају, Краљево

Датум:21.03.2018
Саопштење са продаје имовине стечајног дужника ДОО МИН ХОЛДИНГ ЦО НИШ У СТЕЧАЈУ

Датум:21.03.2018
Саопштење - неуспешна продаја имовине стечајног дужника АД „ДИМНИЧАР“ у стечају, ЗРЕЊАНИН

Датум:16.03.2018
Саопштење са продаје имовине стечајног дужника АД "ФАДИП" у стечају из Бечеја

Датум:16.03.2018
Саопштење са продаје имовине стечајног дужника АД "АУТОТРАНСПОРТ" у стечају из Краљева

Датум:14.03.2018
Саопштење са продаје имовине стечајног дужника АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ВОДОПРИВРЕДУ И ПУТЕВЕ, ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Датум:13.03.2018
Саопштење - неуспешна продаја имовине стечајног дужника ДТП "АНГРОКОЛОНИЈАЛ" у стечају

Датум:09.03.2018
Саопштење са продаје имовине стечајног дужника ДТД-КАНАЛ АД у стечају из Новог Сада

Датум:07.03.2018
Саопштење - неуспешна продаја дела имовине стечајног дужника „МИН Инжењеринг“ АД Ниш – у стечају

Датум:05.03.2018
Саопштење са продаје имовине стечајних дужника: ПК "СПАСОЈЕ СТЕЈИЋ" а.д. Нови Кнежевац у стечају, ДПП "9. ОКТОБАР" Српски Крстур у стечају и А.Д. "МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ" у стечају, из Кањиже

Датум:05.03.2018
Саопштење са продаје имовине стечајних дужника: ПК "СПАСОЈЕ СТЕЈИЋ" а.д. Нови Кнежевац у стечају, ДПП "9. ОКТОБАР" Српски Крстур у стечају и А.Д. "МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ" у стечају, из Кањиже

Датум:05.03.2018
Саопштење са продаје имовине стечајних дужника: ПК "СПАСОЈЕ СТЕЈИЋ" а.д. Нови Кнежевац у стечају, ДПП "9. ОКТОБАР" Српски Крстур у стечају и А.Д. "МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ" у стечају, из Кањиже

Датум:01.03.2018
Саопштење Издавање у закуп рекламног простора на пословној згради Компаније „Генералеxпорт“ дп у стечају, Београд - Нови Београд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...