Стечајни дужник
Категорија


Датум:15.12.2017
Саопштење са продаје имовине стечајног дужника ДОО „ПАРТИЗАНСКИ ПУТ“ у стечају

Датум:15.12.2017
Саопштење са продаје имовине стечајног дужника А.Д. М.К. „РУДНИК“ ДОО У СТЕЧАЈУ Горњи Милановац

Датум:15.12.2017
Саопштење - неуспешна продаја стечајног дужника као правног лица АД „СТАКЛЕНА БАШТА“ КАЊИЖА У СТЕЧАЈУ

Датум:14.12.2017
Саопштење - неуспешна продаја стечајног дужника као правног лица ДП „УТВА РАДНИК“ у стечају из Панчева

Датум:13.12.2017
Саопштење са продаје имовине стечајног дужника ДП „КОНФЕКЦИЈА ЗВЕЗДА“ Крушевац у стечају

Датум:11.12.2017
Саопштење са продаје имовине стечајног дужника АД „ЦЕНТРАЛ“ БЕОГРАД (ЗЕМУН) – у стечају

Датум:11.12.2017
Саопштење - неуспешна продаја имовине стечајног дужника ДП „ЗЛАТИБОР“ у стечају из Ужица

Датум:11.12.2017
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПО СТАРА МОРАВИЦА У СТЕЧАЈУ ОГЛАШАВА издавање у закуп пољопривредног земљишта

Датум:08.12.2017
Саопштење са продаје имовине стечајног дужника Грађевинско предузеће „ГРАД“ а.д. у стечају Косјерић

Датум:08.12.2017
Саопштење са продаје имовине стечајног дужника ДОЛОВО А.Д. ДОЛОВО у стечају, Долово

Датум:08.12.2017
Саопштење са продаје имовине стечајног дужника АД "БИП" - у стечају, Београд

Датум:07.12.2017
Саопштење са продаје имовине стечајног дужника ХТП ФОНТАНА АД ВРЊАЧКА БАЊА – у стечају

Датум:07.12.2017
Саопштење са продаје имовине стечајних дужника ПК "СПАСОЈЕ СТЕЈИЋ" а.д. Нови Кнежевац у стечају и ДПП "9. ОКТОБАР" Српски Крстур у стечају

Датум:07.12.2017
Саопштење са продаје имовине стечајних дужника ПК "СПАСОЈЕ СТЕЈИЋ" а.д. Нови Кнежевац у стечају и ДПП "9. ОКТОБАР" Српски Крстур у стечају

Датум:06.12.2017
ДП „БОРЕЛИ“ у стечају,Сомбор објављује позив за прикупљање писаних понуда за закључење уговора о пословно-техничкој сарадњи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...