Стечајни дужник
Категорија


Датум:24.06.2017
"ВОДОВОД ОПЕРАТИВА“ у стечају из ПАНЧЕВА ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Датум:22.06.2017
«МАГНОХРОМ» д.о.о Краљево у стечају ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Датум:20.06.2017
Саопштење са продаје непокретне имовине стечајног дужника АД „Витојевац“ у стечају Врњачка Бања

Датум:16.06.2017
А.Д. „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ – У СТЕЧАЈУ ОГЛАШАВА издавање у закуп објеката

Датум:16.06.2017
ОГЛАС О ОДРЖАВАЊУ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПОВЕРИЛАЦА ПРЕДУЗЕЋА „ЈЕЛОВА ГОРА“ АД У СТЕЧАЈУ, УЖИЦЕ

Датум:13.06.2017
ИМК “29. НОВЕМБАР“ у стечају из Суботице, ул Толминска бр.35 ОГЛАШАВА ИСПРАВКУ ОГЛАСА

Датум:05.06.2017
Саопштење - неуспешна продаја дела имовине стечајног дужника «БД АГРО» а.д. у стечају из Добановаца

Датум:02.06.2017
Саопштење - неуспешна продаја стечајног дужника као правног лица Новинско-издавачко предузеће Победа доо Крушевац – у стечају

Датум:31.05.2017
Саопштење са продаје имовине стечајног дужника ИМТ Фабрика мотокултиватора и мотора Књажевац - у стечају

Датум:29.05.2017
Саопштење са продаје покретне имовине стечајног дужника ПРВА ПЕТОЛЕТКА "ТРАНСПОРТ" АД у стечају из Трстеника

Датум:26.05.2017
Саопштење са продаје имовине стечајног дужника „ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА“ у стечају, Шабац

Датум:24.05.2017
АД Фабрика чарапа Ударник у стечају, Зрењанин ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Датум:23.05.2017
Саопштење са продаје имовине стечајног дужника АД „ДРАЧА“ Гуча у стечају

Датум:22.05.2017
Саопштење - неуспешна продаја покретне имовине стечајног дужника КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КРАЉЕВО ТЕРМОПЛАСТИКА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Датум:18.05.2017
ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАДУ МАЈДАНПЕК ДОО – у стечају ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...